Desfășurarea Concursului de Admitere

Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică - FIIR

Admitere 2019 – Etapa I: Iulie 2019

Înscriere: perioada 15 – 20 iulie 2019, zilnic între orele 9:00 – 16:00

Admiterea la Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică (noua denumire a Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice – IMST, incepând cu 27 Mai 2019), în anul universitar 2019-2020, se face pe baza mediei ponderate dintre:

– media examenului de Bacalaureat (20%);
– media notelor examenului de admitere (80%),
conform regulamentului UPB de admitere la studii universitare de licență (https://upb.ro/wpcontent/uploads/2017/11/REGULAMENT_LICENTA_2019.pdf).

Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică propune 10 programe de studii (specializări) de licență, grupate în 3 domenii de studiu, după cum urmează.

A. Domeniul Mecatronică şi robotică (90 de locuri) cu programul de studii:
1. Robotică – RB*
B. Domeniul Inginerie industrială (370 locuri bugetate) cu programele de studii:
2. Informatică Aplicată în Inginerie Industrială – IAII
3. Sisteme de Producție Digitale – SPD
4. Industrial Engineering (în limba engleză) – IE**
5. Tehnologia Construcțiilor de Mașini – TCM***
6. Ingineria şi Managementul Calității – IMC
7. Logistică Industrială – LI
8. Ingineria Sudării – IS
9. Ingineria Securității în Industrie – ISI
C. Domeniul Inginerie şi management (90 de locuri) cu programul de studii:
10.Inginerie Economică Industrială – IEI

* Program de studii autorizat de către  EUR-ACE® (http://eurace.enaee.eu/node/163)
** Pentru programul de studii Industrial Engineering (IE) candidații trebuie să aibă calificativul de competenţă lingvistică cel puțin B2 la Examenul
de Bacalaureat sau atestat de limba engleză (Cambridge, Toefl etc.) cu calificativul de cel puțin B2, în conformitate cu Cadrul European de
Referinţă pentru Limbi Străine.
*** Include ca direcții de aprofundare tehnologii neconvenționale şi nanotehnologii, începând cu anul III

Pe lângă cele 550 locuri bugetate se mai adaugă 50 de locuri cu taxă pentru toate cele 10 programe de studii (specializări) ale facultății.
În total, Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică propune 550 de locuri bugetate (subvenționate) și 50 de locuri cu taxă. Opțiunile pentru admitere se fac pe domenii de studiu deoarece anii 1 și 2 sunt dedicați disciplinelor de pregătire generală. Persoanele care se înscriu candidează pentru toate cele 550 de locuri ale celor 3 domenii. Candidații vor fi distribuiți pe cele 550 de locuri în funcție de opțiuni și medii de admitere (obținute in urma interviului).

Cele 5 etape ale înscrierii

Etapa 1: Informare privind traseul candidaților

La o masă amplasată în fața facultății, studenții cu tricouri inscripționate cu sigla facultăţii vor explica etapele traseului ce trebuie parcurs de fiecare candidat. Aici se vor distribui pliante ale facultății și hărți cu traiectoria parcursă de candidat pentru înscriere.

Etapa a 2-a: Informare privind programele de studii (specializările)

În holul facultății sunt amplasate 10 standuri (câte unul pentru fiecare program de studii/specializare), între intrarea în facultate și intrarea în amfiteatrul CD 008. Studenți cu tricouri inscripționate cu sigla facultăţii, asistați de alți membri ai departamentelor facultății vor da explicații privind fiecare program de studii (specializare) în parte, vor prezenta realizări ale absolvenților facultății, vor distribui pliante și vor răspunde la întrebări.

Etapa a 3-a: Achitarea taxei de înscriere

După ce s-au informat asupra oportunităților oferite de fiecare program de studii (specializare) candidații vor merge în amfiteatrul CD 016, situat în imediata vecinătate a standurilor de informare. Aici candidații vor completa mai întâi coperta dosarului plic ce conține actele necesare, conform modelului afișat pe tablă. După aceea vor completa fișele de înscriere în care îşi vor exprima opțiunile pentru domenii şi programe de studii. După completarea acestei fișe vor achita, în același amfiteatru, taxa de înscriere de 125 de lei.

Etapa a 4-a: Înscriere în baza de date

După achitarea taxei, candidații vor fi repartizați la unul dintre calculatoarele amplasate in amfiteatrul CD 008. Aici vor fi completate datele personale ale candidaților în baza informatizată a universității și vor fi verificate actele din dosare. După completarea datelor în bază, pentru fiecare candidat va fi imprimat un formular cu toate datele sale, formular care va fi semnat de candidat, în scopul certificării corectitudinii acestora. Formularul va fi adăugat la dosarul cu acte care va fi preluat, imediat după imprimare, de către Comisia de admitere. Tot în această etapă va fi exprimată de către candidat opţiunea pentru cea de-a doua probă de concurs.

Prima probă a concursului constă într-o lucrare scrisă la disciplina „Algebră şi elemente de analiză matematică”.

La cea de-a doua probă a concursului, pentru lucrarea scrisă, candidatul poate alege una dintre disciplinele: „Geometrie şi Trigonometrie”, „Fizică”, „Economie” sau „Chimie”.

Etapa a 5-a: Examenul de admitere

Probele scrise se susțin în zilele de 22 și 23 iulie 2019.
Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10:00 iar durata este de 2 ore. Accesul
candidaților în sala de examen este permis în intre orele 9:00 şi 9:30
.
La Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică candidații pot susține cele doua probe scrise în patru
variante posibile pentru proba a doua, astfel:

Proba I, 22 iulie 2019 P

Proba II, 23 iulie 2019 (una dintre următoarele probe, conform opțiunii candidatului)

Algebra si Elemente de Analiză Matematică

1

Fizică

2

Geometrie şi Trigonometrie

3

Chimie Organică

4

Economie

Pentru programele analitice şi alte detalii vă rugăm consultați https://upb.ro/admitere/admitere-licenta/.

Admiterea se face pe baza mediei generale care este o medie ponderată între media examenului de Bacalaureat (20%) si media notelor examenului de admitere (80%).
Iniţial, candidaţii admişi se stabilesc strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, în limita numărului total de 550 de locuri.
Apoi, repartizarea candidaţilor admişi pe opţiuni se face în limita numărului de locuri acordate pentru fiecare domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs, conform solicitărilor candidaţilor admişi, exprimate în fişa de înscriere.

Utilizăm modulele cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acceptarea că acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră de cookie-uri.

WhatsApp chat