Dosar admitere

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA ADMITERE
3 fotografii
3 fotografii (format 3X4 cm, color, pe hârtie mată);
Diploma sau adeverința de bacalaureat
Diploma sau adeverința de bacalaureat (original);
Foaia matricola (original), sau adeverința cu mediile anuale
Foaia matricola (original), sau adeverința cu mediile anuale la matematica şi fizica sau economie;
Copie simplă a certificatului de naștere însoţită de original pentru conformitate;
adeverința medicală
Adeverința medicală (eliberată de liceu sau de medicul de familie);
Fișă de înscriere
Fișă de înscriere (se va completa în sala de înscriere);
Chitanța de plata a taxei de înscriere la concursul de admitere
Chitanța de plata a taxei de înscriere la concursul de admitere (se eliberează la momentul înscrierii);

Suplimentar, pentru scutirea de taxă de înscriere:

Pentru candidații orfani de ambii părinţi
Pentru candidații orfani de ambii părinţi - copie simplă însoţită de originale pentru conformitate, după certificatele de deces ale părinților;
Pentru candidații care provin din case de copii sau centre de plasament
Pentru candidații care provin din case de copii sau centre de plasament – adeverință doveditoare .

Utilizăm modulele cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acceptarea că acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră de cookie-uri.

WhatsApp chat