Despre noi

Misiunea departamentului

In conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 Departamentul reprezintă unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. Ca unitate organizatorico-funcţională a facultăţii FACULTATEA DE INGINERIE INDUSTRIALA SI ROBOTICA – FIIR, Departamentul Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale participă la elaborarea şi gestionarea programelor de studii din domeniul Inginerie Industrială alocat misiunii sale. Astfel, departamentul Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale gestionează următoarele programe de studii:

Licenţă:

  • Ingineria sudării (I.S.)
  • Ingineria şi Managementul Calităţii (I.M.C.)
  • Inginerie securităţii în Industrie (I.S.I.)

Masterat

  • Ingineria Calităţii (I.C.)
  • Ingineria sănătăţii şi securităţii în muncă (I.S.S.M.)
  • Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control (I.M.P.S.C)
  • Evaluarea calităţii materialelor şi produselor (E.C.M.P.)

Misiunea Departamentului Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale se desfăşoară în două planuri:

Misiunea didactică este orientată în principal:

– în a oferi educaţie academică în toate ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat
– în a oferi educaţie continuă prin programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi programe de studii de conversie profesională
– spre formare de specialişti competenţi şi performanţi în domeniul Inginerie industrială capabili să se integreze rapid în orice medii social-economice, în ţară şi în străinătate

Misiunea ştiinţifică

Este în concordanţă cu domeniul în care se desfăşoară studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat, continuînd direcţiile de cercetare ale departamentului Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale şi se încadrează în misiunea de cercetare a facultăţii şi universităţii. Misiunea ştiinţifică este aceea de a oferi:
– cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă
– transfer tehnologic înspre mediul economic industrial.

Utilizăm modulele cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acceptarea că acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră de cookie-uri.

WhatsApp chat