FIŞA DE PREZENTARE A LABORATORULUI DIDACTIC – PRELUCRARI MECANICE

1. Departamentul : TEHNOLOGIA MATERIALELOR SI SUDARE

2. Denumirea laboratorului : PRELUCRARI MECANICE

3. Locaţia: CF 008 / Suprafaţa : 460 mp / număr de locuri: 60

4.Responsabil laborator : S.l.dr.ing. RADU Constantin

5. Disciplinele deservite / Programele de studii / Specializările :

Nr. crt.

Disciplina pe care o deserveşte laboratorul

Lucrările de laborator aferente disciplinei

Ciclul universitar (Licenţă / Master)

Programul de studii

/Specializarea

Anul de studii / Semestrul

Facultatea

Denumirea

Titularul disciplinei

0

1

2

3

4

5

6

7

1

TehnologiaMaterialelor

Prof. dr.ing Voiculescu Ionelia,Prof. dr.ing. Plesca Marcel, Conf.dr.ing. Moga Vasile,

S.l. dr.ing. MarinescuMarinela,

S.l. dr.ing. Butu Larisa,

S.l. dr.ing. Dumitras Marius,

S.l. dr.ing. Garleanu Delia,

S.l. dr.ing. Luchian Cornelia,

S.l. dr.ing. Borda Claudia,S.l.dr.ing. Rujinski Alexandru.

Prelucrari mecanice; Deformare plastica; Materiale compozite

Licenţa

Toate specializarile facultatilor care parcurg aceasta disciplina

II/ Sem2

anii I si II

Facultatea IMST Facultatea Energetica: toate specializarile Facultatea Transporturi: toate specializarile Facultatea Inginerie Aerospatiala: toate specializarile FacultateaInginerie

Mecanica si Mecatronica: toate specializarile Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice: toate specializarile

Facultatea IMST: toate specializarile

2

Prelucrari

Mecanice

S.l. dr.ing. PAUSAN Doru,

  1. Prelucrari pestrunguri

  2. Prelucrãri pe masini defrezat

    3.Prelucrãri rabotare/mortezare4.Prelucrãri de rectificare/honuire

Licenta

IMC, IS, ISI

II/

Sem 2

Facultatea IMST

3

FiabilitateaSistemelor Mecanice

S.l. dr.ing. PARIS Adrian,

Fiabilitatea sitemelor mecanice (studiu, analiza sistemelor)

Licenţa

IMC

III/

Sem. 1

Facultatea IMST

4

Tehnologii deFabricatie

S.l.dr.ing. Rujinski Alexandru.

Analiza proceselor de prelucrare pe strunguri

Analiza proceselor de prelucrare pe masini de frezat

Analiza proceselor de prelucrare pe masini de mortezat si rabotat Analiza proceselor de prelucrare pe gaurit si alezat

Analiza proceselor de prelucrare pe masini de rectificat si honuit

Licenţa

IMC

III/

Sem. 2 IV/ Sem. 1

Facultatea IMST

5

Pregatireaprocese de fabricatie

S.l.dr.ing. RADU Constantin

Amplasarea utilajelor intr-o hala de productie in anumite conditii impuse; Obiective, şi posibilităţi de asimilare a noilor produse; Aprovizionarea cu materii prime si semifabricate a masinilor

unelte

Licenţa

IMC

III/

Sem. 1

Facultatea IMST

6. Lucrări practice

Nr. crt.

Disciplina

Denumirea lucrării practice

Dotări aferente

0

1

2

3

1

TEHNOLOGIA MATERIALELOR PRELUCRARI MECANICE

Protecţia muncii. Clasificarea masinilor unelte

Documentaţie tehnologica si de protecţia muncii

Prelucrarea pe strunguri

SDV aferente masinii unelte

Prelucrarea pe masini de frezat

SDV aferente masinii unelte

Prelucrarea pe masini de mortezat si rabotat

SDV aferente masinii unelte

Prelucrarea pe masini de gaurit si alezat

SDV aferente masinii unelte

Prelucrarea pe masini de rectificat si honuit

SDV aferente masinii unelte

Divizarea. Prelucrarea canalelor elicoidale

SDV aferente masinii unelte

2

PREGATIREA PROCESELOR DE FABRICATIE

Protectia muncii. Clasificarea proceselor.

Documentaţie tehnologica si standarde

Aprovizionarea cu materii prime si semifabricate a

masinilor unelte

Stabilirea succesiunii logice a activitatilor

SDV aferente masinilor unelte necesare prelucrarii tipului de piesa

Stabilirea tipului de productie si al masinilor unelte

necesare;

Stabilirea perioadei de repetare a loturilor si

reprezentarea grafică a desfasurarii procesului de fabricatie;

Amplasarea utilajelor intr-o hala de productie in

anumite conditii impuse;

Dimensiunile halei, marimea piesei

Obiective, şi posibilităţi de asimilare a noilor

produse

3

TEHNOLOGII DE FABRICATIE

Protectia muncii. Clasificarea proceselor.

Documentaţie tehnologica si standarde

Procesele de fabricatie aferente prelucrarilor pe strunguri

SDV aferente masinii unelte

Procesele de fabricatie aferente prelucrarilor pe

masinile de frezat

SDV aferente masinii unelte

Procesele de fabricatie aferente prelucrarilor pe

masinile de mortezat si rabotat

SDV aferente masinii unelte

Procesele de fabricatie aferente prelucrarilor pe masinile de gaurit si alezat

SDV aferente masinii unelte

Procesele de fabricatie aferente prelucrarilor pe

masinile de rectificat si honuit

SDV aferente masinii unelte

7. Dotări

Nr. crt.

Echipamentul ( Mijlocul fix )

Observaţii

Denumirea / nr.inventar

Anul

achiziţiei

Caracteristicile

Buc.

Starea de funcţionare / Imaginea

0

1

2

3

4

5

6

CF 008

1

Maşină de mortezat TOS

Conform cartii tehnice

1

Buna

Fondurile Facultatii

2

Polizor dublu

Conform cartii tehnice

1

Fondurile Facultatii

3

Şeping

Conform cartii tehnice

1

Fondurile Facultatii

4

Maşină de frezat FUS

Conform cartii tehnice

1

Fondurile Facultatii

5

Maşină de rectificat plan

Conform cartii tehnice

1

Fondurile Facultatii

6

Maşină de găurit G13

Conform cartii tehnice

1

Fondurile Facultatii

7

Maşină de honuit

Conform cartii tehnice

1

Fondurile Facultatii

8

Strung normal I. Rangheţ

Conform cartii tehnice

1

Fondurile Facultatii

9

Strung normal SN 402 – SARO

Conform cartii tehnice

1

Fondurile Facultatii

10

Strung normal IA 916

Conform cartii tehnice

1

Fondurile Facultatii

11

Maşină de frezat TOS

Conform cartii tehnice

1

Fondurile Facultatii

12

Maşină de ascuţit scule

Conform cartii tehnice

1

Fondurile Facultatii

S.l.dr.ing. RADU Constantin

Departament TMS

Utilizăm modulele cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acceptarea că acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră de cookie-uri.

WhatsApp chat