FIŞA DE PREZENTARE A LABORATORULUI DIDACTIC ȘI DE CERCETARE
MĂSURĂRI ȘI ÎNCERCĂRILE MATERIALELOR

1. Departamentul: TEHNOLOGIA MATERIALELOR ȘI SUDARE

2. Denumirea laboratorului: MĂSURĂRI ȘI ÎNCERCĂRILE MATERIALELOR

3. Locaţia: CB 001 / Suprafaţa: 100 mp / număr de locuri: 32

4. Responsabil laborator: Ș.L. dr. ing. MARINESCU MARINELA

5. Disciplinele deservite / Programele de studii / Specializările:

Nr. crt

Disciplina pe care o deserveşte laboratorul

Lucrările de laborator aferente disciplinei

Ciclul universitar (Licenţă/ Master)

Programul de studii/ Specializarea

Anul de studii/ Semestru l

Observaţii

Denumirea

Titularul de curs

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Tehnologia Materialelor

Prof.dr.ing.

Voiculescu Ionelia

Conf. dr.ing.

Moga Vasile

Conf.dr.ing.

Rîndașu Viorel

Conf.dr.ing.

Gîrleanu Gabriel

Conf.dr.ing.

Borda Claudia

Conf. dr.ing.

Chivu Oana

S.L.dr.ing.

Marinescu Marinela

S.L.dr.ing.

Dumitraș Marius

S.L.dr.ing.

Buțu Larisa

S.L.dr.ing.

Garleanu Delia

S.L.dr.ing.

Luchian Cornelia

– Clasificarea și simbolizarea materialelor metalice;

– Instrumente de măsură și control dimensional

– Compararea procedeelor de semifabricare; – Piese finite;

– Metoda Brinell pentru determinarea duritatii materialelor metalice;

– Metoda Rockwell pentru determinarea duritatii materialelor metalice;

– Metoda Vickers pentru determinarea duritatii materialelor metalice;

– Metoda Poldi pentru determinarea duritatii materialelor metalice

– Încercarea la încovoiere prin șoc. Determinarea rezilientei și a tenacității materialelor metalice;

– Încercarea la tracţiune a materialelor. Determinarea modulului de elasticitate al materialului, a rezistenţei la rupere a materialului, a limitei de curgere;

– Încercarea la compresiune a materialelor

– determinarea rezistenţei la compresiune a materialelor;

– Încercarea la oboseală a materialelor

– trasarea curbei Wohler; – Încercarea a la torsiune a materialelor

– determinarea modulului de torsiune al materialelor, al rezistenţei la rupere prin torsiune;

– Metoda de examinare nedistructivă cu ultrasunete;

– Metoda de examinare nedistructivă cu lichide penetrante;

– Metoda de examinare nedistructivă cu pulberi magnetice;

– Metoda de examinare nedistructivă cu radiații penetrante

Licenţa

Inginerie industrială

I A, B, C, AC Sem 2

Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice

Licenţa

Inginerie energetică

I A, B, C, D Sem 1

Facultatea Energetica

Licenţa

Ingineria transporturilor

I A, B, D Sem 2

Facultatea de Transporturi

Licenţa

Inginerie mecanică

I A, B, D, E Sem 2

Facultatea de Inginerie Mecanică

Licenţa

Inginerie mecanică

I A, B Sem 2

Facultatea de Inginerie Aerospațială

Licenţa

Inginerie mecanică

I ISBE, MIAIA Sem 2

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

6. Lucrări practice

Nr. crt.

Disciplina

Denumirea lucrării practice

Dotări aferente

0

1

2

3

1

Tehnologia Materialelor

Clasificarea și simbolizarea materialelor metalice; Documentaţie tehnologica, planșe, standarde
Instrumente de măsură și control Șublere, micrometre, calibre, comparatoare
Compararea procedeelor de semifabricare Semifabricate obtinute prin diferite procedee de semifabricare; balanță, etaloane de rugozitate; rugozimetru, șublere
Piese finite Desene de executie; materiale documentare
Metoda Brinell pentru determinarea durității materialelor metalice Durimetru Brinell-Balanta Sibiu. Durimetru universal INNOVATEST VERZUS 700. Lupa Brinell- Intreprinderea Optica Romana Epruvete Documentaţie tehnologica, standarde
Metoda Rockwell pentru determinarea durității materialelor metalice Durimetru Rockwell-Balanta Sibiu. Durimetru universal INNOVATEST VERZUS 700. Microdurimetru portabil Epruvete Documentaţie tehnologica, standarde
Metoda Vickers pentru determinarea durității materialelor metalice Durimetru universal INNOVATEST VERZUS 700 Epruvete Documentaţie tehnologică, standarde
Metoda Poldi pentru determinarea durității materialelor metalice Durimetru Poldi Lupa Brinell- Intreprinderea Optica Romana Epruvete Documentaţie tehnologica, standarde
Incercarea la încovoiere prin șoc. Determinarea rezilientei și a tenacității materialelor metalice Ciocan pendul Charpy 15Kg Epruvete standardizate cu crestătură în formă de “U” sau “V”. Șublere Documentaţie tehnologica, standarde
Încercarea la tracţiune a materialelor. Determinarea modulului de elasticitate al materialului, a rezistenţei la rupere a materialului, a limitei de curgere Maşină pentru încercări mecanice Walter Bay Epruvete
Încercarea la compresiune a materialelor – determinarea rezistenţei la compresiune a materialelor Maşină pentru încercări mecanice Walter Bay Epruvete
Încercarea la oboseală a materialelor – trasarea curbei Wohler Maşină pentru încercări mecanice Walter Bay Epruvete
ncercarea la torsiune a materialelor – determinarea modulului de torsiune al materialelor, al rezistenţei la rupere prin torsiune Maşină pentru încercarea la torsiune Tinius Olsen Epruvete
Metoda de examinare nedistructivă cu ultrasunete Defectoscop ultrasunete Krautkramer, set de piese cu defecte, etaloane. Documentație tehnică, standardele metodelor
Metoda de examinare nedistructivă cu lichide penetrante Stand Lichide Penetrante, piese cu defecte, spray degresant, penetrant si developant, uscator. Documentație tehnică, standardele metodelor
Metoda de examinare nedistructivă cu pulberi magnetice Stand Pulberi Magnetice, jug electromagnetic, piese cu defecte, spray degresant și lichid magnetic, lampa cu ultraviolete Documentație tehnică, standardele metodelor
Metoda de examinare nedistructivă cu radiatii penetrante Negatoscop, filme radiografice, indicatoare de calitate a imaginii. Documentație tehnică, standardele metodelor

7. Dotări

Nr. crt.

Echipamentul (Mijlocul fix)

Observaţii

Denumirea

Anul achiziţiei

Caracteristici

Buc.

Starea de funcţionare

0

1

2

3

4

5

6

1

Durimetru universal INNOVATEST VERZUS 700

2015

30kgF

1

Foarte Bună

2

Durimetru Brinell- Balanța Sibiu

1970

750daN/k=30/D=10mm

1

Bună

3

Durimetru Rockwell- Balanta Sibiu

1974

150Kgf-C

100Kgf-B

1

Bună

4

Durimetru Poldi

1974

Portabil

Bara etalon duritate

>900HV

1

Bună

5

Lupa Brinell

1974

Precizie 0.01mm

1

Buna

6

Micro durimetru

2008

1

Buna

7

Rugozimetru

2008

1

Bună

8

Ciocan Charpy

1970

Energia maximă 150J

1

Bună

9

Stand Lichide Penetrante

2006

Stand complet pentru examinare cu lichide penetrante

Set de lichide penetrante: colorate, fluorescente, Etalon Miller,

Set piese cu defecte artificiale

1

Bună

10

Stand Pulberi Magnetice+ Jug Magnetic

2003

Jug magnetic (fix si reglabil)

Electrozi de magnetizare, Bloc paralelipipedic cu gauri

Bloc circular cu gauri, Instalatie de iluminat în ultraviolet, lampa UV portabilă;

Piese cu defecte artificiale set de lichide magnetice colorate si fluorescente.

1

Bună

11

Stand radiații penetrante+filme radiografice

1980

Negatoscoape, ICI cu fire, ICI cu găuri ;

Seturi de filme, cataloage și colecții de radiografii; Planșe explicative

1

Bună

12

Stand de examinare cu ultrasunete

2008

USM 35 Defectoscop digital portabil , domeniul de calibrare (măsură): max. 0,5 – min. 10.000 mm (în otel); Colecţie de piese cu defecte artificiale; Traductoare piezoceramice monobloc;

1

Bună

13

Instrumente de măsur Șublere, micrometre, comparatoare, trusa de calibre

2004

Precizie masurare sublere: 0.1; 0.05mm

Subler adancime;sublerroti dintate; Micrometru adancime Micrometru de interior Precizie masurare micrometre: 0.01mm; Micrometru adancime Micrometru deinterior;

Comparatoare precizie de masurare 0.01

30

Bună

14

Semifabricate obținute prin diferite procedee de semifabricare; balanță, etaloane de rugozitate

1980

Semifabricate obtinute prin turnare în forme temporare și forme permanente, prin laminare, extrudare, forjare liberă și matrițare și piesele finite aferente.

Bună

15

Durimetru Shimadzu

2002

Determină duritatea prin metoda Vickers.

1

Bună

16

Maşină pentru

2008

Masina de încercări cu

Bună

încercări mecanice

sarcina maximă F = 100

Walter Bay

KN controlată prin

calculator, cu acționare

hidraulică;

Frecvența de lucru la

oboseală este f=0. 50

Hz.

17

Maşină pentru încercarea la torsiune Tinius Olsen

2008

Mașina de încercări la torsiune Tinius Olsen, M = 400 Lbs

1

Bună

Ș.l. dr.ing. Marinela Marinescu
Departament TMS
Tel. 0727775469
e-mail: m_marinescuro@yahoo.com

Utilizăm modulele cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acceptarea că acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră de cookie-uri.

WhatsApp chat