FIŞA DE PREZENTARE A LABORATORULUI DIDACTIC ȘI DE CERCETARE
MĂSURĂRI ȘI ÎNCERCĂRILE MATERIALELOR

1. Departamentul: TEHNOLOGIA MATERIALELOR SISUDARE

2. Denumirea laboratorului: MĂSURĂRI ȘI ÎNCERCĂRILEMATERIALELOR

3. Locaţia: CB 024 / Suprafaţa:120mp /număr de locuri:32

4. Responsabil laborator: Ș.L. dr. ing. BUȚULARISA

5. Disciplinele deservite / Programele de studii /Specializările:

Nr. crt.

Disciplina pe care o deserveşte laboratorul

Lucrările de laborator aferente disciplinei

Ciclul universitar (Licenţă/

Master)

Programul de studii/ Specializarea

Anul de studii/ Semestru

l

Observaţii

Denumirea

Titularul de curs

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Tehnologia Materialelor

Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia Conf. dr.ing. Moga Vasile Conf.dr.ing.Rîndașu Viorel

Conf.dr.ing. Gârleanu Gabriel Conf.dr.ing. Borda Claudia

 • Clasificarea si simbolizareamaterialelor metalice;

 • Instrumente de măsură șicontroldimensional

 • Compararea procedeelordesemifabricare;

 • Piesefinite;

 • Metoda Brinell pentrudeterminareaduritatii materialelormetalice;

 • Metoda Rockwell pentrudeterminarea

Licenţa

Inginerie

industrială

I A,B,C,AC

Sem2

Facultatea Ingineria și

Managementul Sistemelor Tehnologice

Licenţa

Inginerie energetică

I A, B, C, D

Sem 1

Facultatea Energetica

Conf. dr.ing.Chivu Oana

S.L.dr.ing. Marinescu Marinela S.L.dr.ing. Dumitraș Marius S.L.dr.ing.Buțu Larisa

S.L.dr.ing. Gârleanu Delia

S.L.dr.ing. Luchian Cornelia

duritatii materialelormetalice;

 • Metoda Vickers pentru determinarea duritatii materialelormetalice;

 • Metoda Poldi pentru determinarea duritatii materialelormetalice

 • Incercarea la incovoiere prin șoc. Determinarea rezilientei și atenacității materialelormetalice;

 • Metoda de examinare nedistructivăcuultrasunete;

 • Metoda de examinare nedistructivăcu lichidepenetrante;

 • Metoda de examinare nedistructivăcu pulberimagnetice;

 • Metoda de examinare nedistructivăcu radiatiipenetrante

Licenţa

Ingineria transporturilor

I A, B, C, D

Sem 2

Facultatea Transporturi

Licenţa

Inginerie mecanică

I A, B, D, E

Sem 2

Facultatea de Inginerie Mecanică

Licenţa

Inginerie mecanică

I A,B

Sem2

Facultatea de Inginerie Aerospațială

Licenţa

Inginerie mecanică

I ISBE, MIAIA

Sem 2

Facultatea de Ingineria

Sistemelor Biotehnice

6. Lucrări practice

Nr. crt.

Disciplina

Denumirea lucrării practice

Dotări aferente

0

1

2

3

1

Tehnologia Materialelor

Clasificarea si simbolizarea materialelor

metalice;

Documentaţie tehnologica, planșe, standarde

Instrumente de masură și control

Sublere, micrometre, calibre, comparatoare

Compararea procedeelor de semifabricare

Semifabricate obtinute prin diferiteprocedeede semifabricare; balanta, etaloane de

rugozitate; rugozimetru

Piese finite

Desene de executie; sublere, micrometre;

materiale documentare

Metoda Brinell pentru determinarea durității materialelor metalice

Durimetru Brinell-Balanta Sibiu. Durimetru universal INNOVATEST VERZUS 700.

Lupa Brinell- Intreprinderea Optica Romana Documentaţie tehnologica, planșe, standarde

Metoda Rockwell pentru determinarea durității materialelor metalice

Durimetru Rockwell-Balanta Sibiu. Durimetru universalINNOVATESTVERZUS 700. Microdurimetruportabil

Documentaţie tehnologica, planșe, standarde

Metoda Vickers pentru determinarea durității materialelor metalice

Durimetru universal INNOVATESTVERZUS700

Documentaţie tehnologică, planșe, standarde

Metoda Poldi pentru determinarea durității materialelor metalice

Durimetru Poldi

Lupa Brinell- Intreprinderea Optica Romana Documentaţie tehnologica, planșe, standarde

Incercarea la încovoiere prin șoc.

Determinarea rezilientei și a tenacității materialelor metalice

Ciocan pendul Charpy 15Kg

Epruvete standardizate cu crestătură în formă de “U” sau “V”. Șublere

Documentaţie tehnologica, planșe, standarde

Metoda de examinare nedistructivă cu ultrasunete

Defectoscop ultrasunete Krautkramer, set de piese cu defecte, etaloane.

Documentație tehnică, standardele metodelor

Metoda de examinare nedistructivă cu lichide penetrante

Stand Lichide Penetrante, piese cu defecte, spray degresant, penetrant si developant, uscator.

Documentație tehnică, standardele metodelor

Metoda de examinare nedistructivă cu pulberi magnetice

Stand Pulberi Magnetice, jug electromagnetic, piese cu defecte, spray degresant și lichid magnetic, lampa cu ultraviolete

Documentație tehnică, standardele metodelor

Metoda de examinare nedistructivă cu radiatii penetrante

Negatoscop, filme radiografice, indicatoare de calitate a imaginii.

Documentație tehnică, standardele metodelor

7. Dotări

Nr. crt.

Echipamentul (Mijlocul fix)

Observaţii

Denumirea

Anul achiziţiei

Caracteristici

Buc.

Starea de funcţionare

0

1

2

3

4

5

6

1

Durimetru universal INNOVATEST VERZUS 700

2015

30kgF

1

Foarte Bună

2

Durimetru Brinell- Balanta Sibiu

1959

750daN/k=30/D=10mm

1

Buna

3

Durimetru Rockwell- Balanta Sibiu

1974

150Kgf-C

100Kgf-B

1

Buna

4

Durimetru Poldi

1974

Portabil

Bara etalon duritate >900HV

1

Buna

5

Lupa Brinell

1974

Precizie 0.01mm

1

Buna

6

Micro durimetru

2008

1

Buna

7

Rugozimetru

2008

1

Buna

 

8

Ciocan Charpy

1970

150J energia maxima

1

Buna

9

Stand Lichide Penetrante

2006

Set de lichidepenetrante:colorate

Fluorescente, Namicon, Helling, MR ChemieGmbH,Ardrox,

Etalon Miller,

Set piese cu defecte artificiale

Stand complet pentru examinare cu lichide penetrante: cuve de spalare, depunere penetrant/developant instalatie de uscare, boiler

apa calda etc.

1

Buna

10

Stand Pulberi Magnetice+ Jug Magnetic

2003

Jug magnetic (fix si reglabil) Instalatie de demagnetizare, Bloc paralelipipedic cu gauri Bloc circular cu gauri, Instalatie de iluminat în ultraviolet,

Piese cu defecte artificiale

1

Buna

lampa UV portabila;; gausmetru (magnetometru); set de lichide magnetice colorate si fluorescente.

Standarde şi norme europene, Planse explicative

11

Stand radiatii penetrante+filme radiografice

1980

Negatoscoape, Penetr., ICI cu fire, ICI cu gauri ; Seturi de solutiiprelucrareafilmelor; filme, cataloagesi

colectii de radiografii etalon; Planse explicative

1

Buna

12

Stand de examinare cu ultrasunete

2008

USM 35 Defectoscop digital portabil , domeniul de

calibrare (măsură): max. 0,5

min. 10.000 mm (în otel); Colecţie de piese cu defecte artificiale;

Traductoare piezoceramice monobloc;

Planse explicative

1

Buna

 

13

Instrumente de masura

2004

Precizie masurare sublere:

30

Buna

Sublere, micrometre,

0.1; 0.05mm

comparatoare, trusa de

Subler adancime; subler roti

calibre

dintate;

Micrometru adancime

Micrometru de interior

Precizie masurare

micrometre: 0.01mm;

Micrometru adancime

Micrometru de interior;

Comparatoare precizie de

masurare 0.01

14

Semifabricate obținute prin diferite procedee de semifabricare; balanță etaloane de rugozitate

1980

Semifabricate obtinute prin turnare în forme temporare
și forme permanente, prin
laminare, extrudare, forjare
liberă și matrițare și piesele
finite aferente.

Bună

Ș.l. dr. ing. Larisa Buțu
Departament TMS
Tel. 0722 356 496
e-mail: l_butu@yahoo.com

Utilizăm modulele cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acceptarea că acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră de cookie-uri.

WhatsApp chat