FIŞA DE PREZENTARE A LABORATORULUI DIDACTIC –VERIFICAREA LEGILOR DE DEFORMARE PLASTICA

1. Departamentul: Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale

2. Denumirea laboratorului:TURNAREA VERIFICAREA LEGILOR DE DEFORMAREPLASTICA

3. Locaţia:CF 008/ Suprafaţa:4,8mp/număr de locuri:16

4. Responsabil laborator:Sef lucrãri DeliciaArsene

5. Disciplinele deservite / Programele de studii / Specializările: Tehnologia Materialelor

Nr. crt.

Disciplina pe care o

deserveşte laboratorul

Lucrărilede laborator

aferentedisciplinei

Ciclul universitar (Licenţă/Master)

Programul de studii/Specializarea

Anul de studii

Observaţii

Denumirea

Titularul de curs

0

1

2

3

4

5

6

7

Tehnologia

Materialelor

s.l.

Marinescu

Marinela,

prof.

Plesca

Marcel, s.l.

Butu

Larisa, s.l.

Dumitras

Marius,

prof.

Voiculescu

Ionelia, s.l.

Garleanu

Delia, s.l.

Luchian

Cornelia,

s.l. Borda

Claudia,

s.l. Moga

Vasile, s.l.

Rujinski

Alexandru,

conf. Oana

Chivu

1.

Verificarea

legilor

deformarii

plastice

2.

Incercarea

la tractiune

si

compresiune

Licenta

Fac. Energetica: toate

specializarile

Fac. Transporturi: toate

specializarile

Fac. Inginerie

Aerospatiala: toate

specializarile

Fac. Inginerie Mecanica

si Mecatronica: toate

specializarile

Fac. Ingineria

Sistemelor Biotehnice:

toate specializarile

Fac. Inginerie Industriala și Robotica: toate

specializarile

anii I

si II

6. Situatia dotarilor:

Nr. crt.

Echipamentul (Mijlocul fix)

Observaţii

Denumirea

Anul achiziţiei

Caracteristici

Buc.

Starea de funcţionare

0

1

2

3

4

5

6

1

Presă hidraulică PH-100

1976

Fmax 60tf

1

buna

Sef lucrari Delicia Arsene

Utilizăm modulele cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acceptarea că acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră de cookie-uri.

WhatsApp chat